Thứ tư, 03/05/2017 | 15:35 GMT+7 - Xem: 10,925 |

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 28/4/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 966/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11791:2017             Thép kết cấu – Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp thép chịu ăn mòn khí quyển

Quyết định 967/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11805:2017             Đường sắt đô thị - Hệ thống hãm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  2. TCVN 11806:2017             Ứng dụng đường sắt – Độ thoải mái  của hành khách – Đo lường và đánh giá

Xem chi tiết Quyết định 

Website liên quan