Thứ sáu, 05/05/2017 | 14:49 GMT+7 - Xem: 6,379 |

Tây Ninh - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017 và phương hướng tháng 6/2017

Ngày 05/5/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017 và  phương hướng tháng 6/2017.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan