Thứ tư, 03/05/2017 | 15:00 GMT+7 - Xem: 7,038 |

Văn bản hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Ngày 28/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BKHCN Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ; thanh tra viên, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết nội dung.

 

 

Website liên quan