Thứ bảy, 21/03/2015 | 10:18 GMT+7 - Xem: 82,937 |

Bộ trưởng Nguyễn Quân là Trưởng ban điều hành Chương trình 712

Ngày 31/7/2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã ký Quyết định số 1771/QĐ-BKHCN về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Danh sách Ban Điều hành theo Quyết định này gồm:

 1.                  Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Trưởng ban.
 2.                  Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Phó Trưởng ban.
 3.                  Ngô Quý Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Phó Trưởng ban.
 4.                  Đào Đình Tân, Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ KH&ĐT - Thành viên.
 5.                  Nguyễn Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính - Thành viên.
 6.                  Nguyễn Đình Hiệp, Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ Công Thương - Thành viên.
 7.                  Lê Văn Bầm, Quyền Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT - Thành viên.
 8.                  Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên.
 9.                  Trần Đình Thái, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng - Thành viên.
 10.              Nguyễn Văn Ích, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.
 11.              Trần Thị Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế - Thành viên.
 12.              Nguyễn Ngọc Song, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ KH&CN - Thành viên.
 13.              Nguyễn Đình Hậu, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH&CN - Thành viên.
 14.              Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Thành viên.
 15.              Phó Đức Sơn, Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam - Thành viên.
 16.              Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Năng suất Việt Nam - Thành viên.
 17.              Trần Đức Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Tổng cục TCĐLCL - Thành viên Thư ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2187/QĐ-BKHCN ngày 15/10/2010 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trung tâm Năng suất Việt Nam - VPC