Chủ nhật, 19/04/2015 | 10:48 GMT+7 - Xem: 122,396 |

Tổng hợp các Video clip về năng suất, chất lượng

 • Chuyên đề 12-2014: Tọa đàm về Năng suất Chất lượng

 • Chuyên đề 11-2014:Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp thủy sản

 • Chuyên đề 10-2014:Giải pháp hữu hiệu nâng cao năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp than khoáng sản.

 • Chuyên đề 9-2014:Nâng cao chất lượng dịch vụ ngành ngân hàng

 • Chuyên đề 8-2014:Lean – Giải pháp nâng cao năng suất hiệu quả đối với doanh nghiệp dệt may

 • Chuyên đề 7-2014:Giải pháp hữu hiệu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ngành dệt may

 • Chuyên đề 6-2014:Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Chuyên đề 5-2014:Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Chuyên đề 4-2014:Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp điện tử

 • Chuyên đề 3-2014:Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành thông tin và truyền thông

 

 • Chuyên đề 2-2014:Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành y tế

 • Chuyên đề 1-2014:Nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ ngành y tế

 • Chuyên đề 16:Tọa đàm chương trình nâng cao NSCL Quốc gia - 4 năm thực hiện

 • Chuyên đề 15:Quản lý chất lượng bằng 7 công cụ thống kê

 • Chuyên đề 14:Giải pháp nâng cao hiệu quả của các hệ thống quản lý tại doanh nghiệp

 • Chuyên đề 13:TPM - Công cụ duy trì hiệu suất máy móc, thiết bị

 • Chuyên đề 12:Áp dụng Lean - Bài học thành công của doanh nghiệp Việt Nam

 • Chuyên đề 11:ISO 22000 - Giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

 • Chuyên đề 10:ISO 27000 Bộ tiêu chuẩn bảo mật thông tin hữu hiệu

 • Chuyên đề 9:LEAN - Công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lượng dịch vụ

 • Chuyên đề 8:ISO 9000 mô hình quản lý chất lượng hiệu quả

 • Chuyên đề 7:KPI công cụ quản trị hiệu quả

 • Chuyên đề 6:5S nền tảng cải tiến năng suất chất lượng

 • Chuyên đề 5:Cải tiến năng suất chất lượng - Con đường tới thành công

 • Chuyên đề 4:Chiến lược phát triển năng suất Việt Nam

 • Chuyên đề 3:TFP và Tăng trưởng kinh tế

 • Chuyên đề 2:Các chi số đánh giá về năng suất

 • Chuyên đề 1:Năng suất và tăng trưởng kinh tế