Tổng số có 53 bản ghi tìm thấy
Trang 1/3
# Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1197/QĐ-UBND (An Giang) 17/06/2008 Phê duyệt Đề án Xây dựng phong trào năng suất chất lượng tỉnh An Giang thập niên 2006-2015
2 712/QĐ-TTg 21/05/2010 Quyết định Về việc phê duyệt chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020
3 20/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 Thông tư 20/2010/TT-BKHCN Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4 977/QĐ-UBND (Kiên Giang) 08/05/2011 Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 08/5/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.
5 1461QĐ-UBND(Quảng Bình) 23/06/2011 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
6 1041/QĐ-TTg 01/07/2011 Quyết định Phê duyệt Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
7 2648/QĐ-UBND (Bình Dương) 15/09/2011 Quyết định 2648/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 15/9/2011 phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015"
8 130/2011/TTLT/BTC-BKHCN 16/09/2011 Thông tư liên tịch Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
9 2129/QĐ-UBND (Sơn La) 20/09/2011 Phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020”
10 225/QĐ-TTg 22/02/2012 Quyết định Phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
11 366/QĐ-UBND (Vĩnh Long) 13/03/2012 Quyết định số 366/QĐ-UBND phê duyệt dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011 - 2015
12 968_QĐ-UBND (Bình Thuận) 21/05/2012 Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015”
13 783/QĐ-UBND (An Giang) 21/05/2012 Quyết định phê duyệt Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh An Giang từ nay đến năm 2015
14 1478/ QĐ-UBND (Hà Tĩnh) 22/05/2012 Quyết định phê duyệt dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
15 604/QĐ-TTg 25/05/2012 Quyết định phê duyệt dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp" thuộc Chương trình Quốc gia "Nâng cao năng suất và Chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
16 604/QĐ-TTg 25/05/2012 Quyết định phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
17 635/QĐ-TTg 30/05/2012 Quyết định phê duyệt dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành nông nghiệp đến năm 2020 thuộc chương trình Quốc gia "Nâng cao năng suất và Chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
18 2195/QĐ-UBND (Quảng Nam) 04/07/2012 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”
19 1468/QĐ-UBND (Trà Vinh) 20/08/2012 Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng các các sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011-2020"
20 1950/QĐ-UBND (Hậu Giang) 28/09/2012 Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2012 V/v Phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Website liên quan