Thứ ba, 01/12/2015 | 16:20 GMT+7 - Xem: 35,780 |

Thông tư 116/2015/TT-BTC Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008.

Xem và tải tài liệu theo file gắn kèm  

Website liên quan