Thứ Ba, 25/04/2017

Nâng cao năng suất chất lượng - Doanh nghiệp cần gì? (12/04/2017)

Nâng cao năng suất chất lượng - Doanh nghiệp cần gì?

Để đạt mục tiêu tăng năng suất lao động từ 5,6% lên 6,5% và chỉ số đóng góp của năng suất cho các yếu tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn TPHCM (giai đoạn 2016 - 2020) đạt trên 36%, Sở KH-CN TPHCM đã “làm mới” chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo bằng việc sẽ đi theo định hướng thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn đó những trăn trở đến từ doanh nghiệp tham gia…

Bộ Công thương nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp (23/03/2017)

Bộ Công thương nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp

Bộ Công Thương vừa ra thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chủ trì thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”

Nhân rộng mô hình MFCA tại Công ty TNHH Thanh An (12/04/2017)

Nhân rộng mô hình MFCA tại Công ty TNHH Thanh An

Phát triển công nghiệp là con đường tất yếu để tăng cường tiềm lực về kinh tế, quốc phòng của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Phát triển công nghiệp cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Tuy nhiên, công nghiệp phát triển cũng đồng nghĩa với việc môi trường, tài nguyên,… chịu sức ép lớn từ việc xả các loại chất thải như nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại…

The remote server returned an error: (404) Not Found.