Thứ Tư, 24/05/2017

Giải pháp nào để tăng năng suất lao động? (08/05/2017)

Giải pháp nào để tăng năng suất lao động?

Năng suất lao động (NSLĐ) ở Việt Nam rất thấp, tăng chậm và ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực. Thực tế đó đòi hỏi phải có những giải pháp toàn diện để tăng NSLĐ nhanh và bền vững - một trong những vấn đề cốt tử của nền kinh tế. Bàn tròn tháng này, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nhân cùng bàn luận, đưa ra giải pháp tăng NSLĐ.

Bộ Công thương nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp (23/03/2017)

Bộ Công thương nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp

Bộ Công Thương vừa ra thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chủ trì thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”

Tạo phong trào sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ rộng khắp để nâng cao năng suất chất lượng (04/05/2017)

Tạo phong trào sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ rộng khắp để nâng cao năng suất chất lượng

“Phấn đấu đến năm 2020, kết nối mạnh mẽ các cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực trình độ cao với các doanh nghiệp; Góp phần hình thành các doanh nghiệp mạnh, có khả năng hội nhập và cạnh tranh quốc tế, hình thành các sản phẩm chủ lực quốc gia; Phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam”.

The remote server returned an error: (404) Not Found.