Tin từ website Chi cục TCĐLCL
Đồng Tháp _ Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/02/2017 đến 11/3/2017 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 04 năm 2017

Đồng Tháp _ Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/02/2017 đến 11/3/2017 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 04 năm 2017

(22/03/2017)

Tháng 3/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/02/2017 đến 11/3/2017 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 04 năm 2017.

Bình Dương - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý I/2017 và phương hướng hoạt động quý II/2017

(15/03/2017)

Ngày 10/3/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý I/2017 và phương hướng hoạt động quý II/2017.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 02/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 3/2017

(20/02/2017)

Ngày 13/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 02/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 3/2017.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 02/2017

(03/02/2017)

Ngày 09/01/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 02/2017.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2017

(27/12/2016)

Ngày 14/12/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 12 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2017.

Tây Ninh - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2016 và phương hướng hoạt động tháng 1/2017

(29/11/2016)

Ngày 28/11/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2016 và phương hướng hoạt động tháng 1/2017.

Bình Dương - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016 và phương hướng hoạt động tháng tới

(01/11/2016)

Ngày 17/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Bình Dương báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016 và phương hướng hoạt động tháng tới.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2016

(19/10/2016)

Ngày 10/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2016.

Đồng Tháp - Báo cáo Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ ngày 11/9/2016 đến 11/10/2016 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 11 năm 2016

(14/10/2016)

Tháng 10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp Báo cáo Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ ngày 11/9/2016 đến 11/10/2016 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 11 năm 2016.

Tây Ninh - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016 và phương hướng tháng 11/2016

(12/10/2016)

Ngày 6/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016 và phương hướng tháng 11/2016.

Trang 1/103

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan