Tin từ website Chi cục TCĐLCL
Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ 11/3/2017 đến  11/4/2017 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 5/2017

Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ 11/3/2017 đến 11/4/2017 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 5/2017

(17/04/2017)

Tháng 4/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ 11/3/2017 đến 11/4/2017 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 5/2017.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý I/2017 và kế hoạch hoạt động quý II/2017

(10/04/2017)

Ngày 10/3/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý I/2017 và kế hoạch hoạt động quý II/2017.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 4/2017

(10/04/2017)

Ngày 10/3/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 4/2017.

Tây Ninh - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 04/2017 và phương hướng tháng 05/2017

(04/04/2017)

Ngày 31/3/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 04/2017 và phương hướng tháng 05/2017.

Tây Ninh - Báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I năm 2017

(29/03/2017)

Ngày 27/3/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I năm 2017.

Đồng Tháp _ Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/02/2017 đến 11/3/2017 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 04 năm 2017

(22/03/2017)

Tháng 3/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/02/2017 đến 11/3/2017 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 04 năm 2017.

Bình Dương - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý I/2017 và phương hướng hoạt động quý II/2017

(15/03/2017)

Ngày 10/3/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý I/2017 và phương hướng hoạt động quý II/2017.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 02/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 3/2017

(20/02/2017)

Ngày 13/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 02/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 3/2017.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 02/2017

(03/02/2017)

Ngày 09/01/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 02/2017.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2017

(27/12/2016)

Ngày 14/12/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 12 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2017.

Trang 1/103

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan