Thứ ba, 14/03/2017 | 16:21 GMT+7 - Xem: 7,376 |

Công văn về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP

Ngày 20/02/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có công văn số 312/TĐC-ĐL về việc hướng dẫn triển khai nghị định số 105/2016/NĐ-CP gửi các đơn vị:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, Tp;

- Viện Đo lường Việt Nam;

- Các Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 1,2 và 3;

- Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL;

- Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 1,

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Quyết định 3133/QĐ-BKHCN ( Phê duyệt" Kế hoạch triển khai thực hiện Nghi định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuân đo lường"), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng hướng dẫn chi tiết triển khai một số nội dung của của Nghị định 105 như công văn đính kèm.

Xem chi tiết công văn 105/2016/NĐ-CP

 

Website liên quan