Thứ tư, 18/01/2017 | 15:18 GMT+7 - Xem: 12,085 |

Đảng ủy Tổng cục học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thực hiện kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 30-KH/ĐUK 06/12/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, vào ngày 18/01/2017, Đảng ủy Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức Hội nghị trực tuyến "Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" trên toàn Đảng Bộ.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Dự tại điểm cầu Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có lãnh đạo Tổng cục, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Tổng cục và toàn thể Đảng viên của Tổng cục.

Toàn cảnh hội nghị

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng Ủy Bộ KHCN Trần văn Tùng cho biết mục tiêu của Hội nghị là các Đảng viên sẽ nắm vững và có thể vận dụng tinh thần các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương vào các hoạt động của cá nhân, của tổ chức để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và của Bộ Khoa học Công nghệ nói chung.

Đại biểu tham dự

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 04- NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06 - NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09- KL/TW về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Website liên quan