Thứ tư, 10/06/2015 | 00:00 GMT+7 - Xem: 45,146 |

Danh bạ điện thoại

1. Lãnh đạo Tổng cục 

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Ông Trần Văn Vinh Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 04 37911608 tranvanvinh@tcvn.gov.vn
2 Ông Nguyễn Nam Hải Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 04 37911609 nguyennamhai@tcvn.gov.vn
1 Ông Nguyễn Hoàng Linh Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 04 37911607 nguyenhoanglinh@tcvn.gov.vn
2 Ông Hà Minh Hiệp Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 04 32191200 haminhhiep@tcvn.gov.vn

 

2. Tổng đài liên hệ

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Tổng đài thường trực Thường trực văn phòng Tổng cục TCĐLCL 04 37911642  

 

3. Khối quản lý   

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Ông Trần Anh Tuấn Chánh Văn phòng Văn phòng Tổng cục 04 37911606 trananhtuan@tcvn.gov.vn
 2 Bà Trần Thị Tuyết  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 04 37911620 tranthituyet@tcvn.gov.vn
 3 Ông  Nguyễn Văn Khôi Phó Vụ trưởng, phụ trách Vụ Tiêu chuẩn 04 37911629 nguyenvankhoi@tcvn.gov.vn
 4 Ông Nguyễn Hùng Điệp Vụ trưởng Vụ Đo lường 04 37911632  diennhbdl@tcvn.gov.vn.  
 5 Ông Nguyễn Hoàng Linh Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và Hợp quy  04 37911636 nguyenhoanglinh@tcvn.gov.vn
6 Ông Trần Đức Thắng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính 04 37911625 dthang_tckt@tcvn.gov.vn
7 Ông Vũ Văn Hồng Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế 04 37911630  hongvu@tcvn.gov.vn
8 Ông Đặng Quang Trung Phó Vụ trưởng, phụ trách Vụ Pháp chế- Thanh tra 04 37911627 dangquangtrung@tcvn.gov.vn
9 Ông Trần Quốc Tuấn Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 04 39427409  tranquoctuan@tcvn.gov.vn

 

4. Khối sự nghiệp 

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Ông Phó Đức Sơn Viện trưởng  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam  04.37564906  phoducson@tcvn.gov.vn
2 Ông Cao Xuân Quân Viện trưởng  Viện Đo lường Việt Nam  04.3836 1130 quancx@vmi.gov.vn
Ông Kim Đức Thụ Giám đốc  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1  04.38361399 kimducthu@quatest1.com.vn
4 Ông Đoàn Văn Bắc Giám đốc  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 0511.3848376 doanvanbac@quatest2.com.vn
5 Ông Hoàng Lâm Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 08.38294274 h-lam@quatest3.com.vn
6 Ông Nguyễn Phú Quốc
Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4   nguyenphuquoc@quatest4.gov.vn
7 Ông Phạm Lê Cường Giám đốc Trung tâm Chứng nhận phù hợp 04.37561025 cuongPL@quacert.gov.vn
8 Ông Nguyễn Anh Tuấn  Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam 04.37561501 natuan@vnpi.vn
9 Ông Nguyễn Trung Hiến Giám đốc Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 04.37563900 hiennt@tcvn.gov.vn
10 Ông Nguyễn Trọng Lợi Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 1  04.38364718 trongloi@tcvn.gov
11 Bà Nguyễn Thị Thu Phương Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 08.38248866 phuongntt@smedec.com
12 Ông Trần Văn Dư Tổng biên tập  Báo Chất lượng Việt Nam  04.37563440  trandutdc@gmail.com
13 Ông Lê Khánh Tường Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt - Đức 04.37563026 hwc@hn.vnn.vn
14 Bà Lê Bích Ngọc Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng Thông báo Hỏi đáp Quốc gia về TCĐLCL 04.37911599 bichngoc@tbtvn.org

 

Website liên quan