Thứ sáu, 03/02/2017 | 10:34 GMT+7 - Xem: 8,009 |

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 02/2017

Ngày 09/01/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 02/2017.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan