Thứ hai, 20/02/2017 | 16:22 GMT+7 - Xem: 7,589 |

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 02/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 3/2017

Ngày 13/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 02/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 3/2017.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan