Thứ ba, 27/12/2016 | 14:13 GMT+7 - Xem: 9,703 |

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2017

Ngày 14/12/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 12 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2017.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan