Thứ hai, 06/02/2017 | 10:04 GMT+7 - Xem: 7,738 |

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 15/12/2016,  Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3987/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công  nghệ hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Xem chi tiết Quyết định

Website liên quan