Thứ Tư, 28/06/2017


Lấy ý kiến dự thảo văn bản lĩnh vực TCĐLCL

Thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Dự án 1. “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” (bổ sung thực hiện từ năm 2017) (28/06/2017)

Thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Dự án 1. “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (bổ sung thực hiện từ năm 2017)

Phương tiện thủy tự đóng phải đảm bảo tiêu chuẩn mới được đăng kiểm (28/06/2017)

Phương tiện thủy tự đóng phải đảm bảo tiêu chuẩn mới được đăng kiểm

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư 36/BTGT-TT ngày 24/11/2016, chính thức có hiệu lực vào ngày 28/6/2017 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sự kiện

Chuyên mục

Cơ sở dữ liệu

The remote server returned an error: (404) Not Found.

Quy hoạch - Kế hoạch

Thống kê

  • Số truy cập: 4,127,277

Website liên quan

Thăm dò ý kiến

Nhóm thông tin nào bạn quan tâm nhất khi vào website này?

Thông tin doanh nghiệp