Thứ sáu, 23/06/2017 | 11:05 GMT+7 - Xem: 6,405 |

Bình Dương _ Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 09/6/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

Xem chi tiết Báo cáo.

Website liên quan