Thứ tư, 12/07/2017 | 15:56 GMT+7 - Xem: 4,346 |

Đài Loan đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn kiểm tra cho xe đẩy

Ngày 09/6/2017, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn kiểm tra cho xe đẩy. Cụ thể, Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra Đài Loan có ý định thay đổi các tiêu chuẩn kiểm tra cho xe đẩy bằng cách áp dụng phiên bản cập nhật của CNS 12940 được công bố vào ngày 10 tháng 9 năm 2013 để có thể bảo vệ trẻ em tốt hơn. Phiên bản mới của CNS 12940 bao gồm các yêu cầu tải tối đa lên đến 15 kg, ghi nhãn trọng lượng người dùng tối đa và sự tuân thủ CNS 4797 của đồ chơi gắn với sản phẩm về giới hạn của tổng số 8 phthalates (DMP, DEP, DEHP , DBP, BBP, DINP, DIDP và DNOP) cũng như 8 kim loại nặng (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg và Se).

Quy trình đánh giá sự phù hợp của xe đẩy vẫn không thay đổi, tức là kiểm tra theo lô hoặc đăng ký chứng nhận sản phẩm. Mục đích của dự thảo này là nhằm bảo vệ an toàn người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/1/2018. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/TPKM/17_2645_00_x.pdf

(Theo: TBT Việt Nam)

Website liên quan