Thứ sáu, 14/07/2017 | 09:17 GMT+7 - Xem: 6,234 |

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 27/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1685/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
TCVN 11713:2017 Gia cố nền đất yếu bằng giếng cát - Thi công và nghiệm thu
Xem chi tiết Quyết định 1685/QĐ-BKHCN

Website liên quan