Thứ tư, 26/08/2015 | 23:05 GMT+7 - Xem: 32,431 |

Cơ quan nào ban hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và ban hành khi nào?

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 và được Chủ tịch nước công bố ngày 12/7/2006.
Luật đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.

Website liên quan