Hôm nay: 27/11/2014 WELCOME TO TCVN-net - Chào mừng quý khách truy cập website TCVN-net

Số truy cập: 2989910 - Thời gian chuẩn:

English Giới thiệu  | Văn bản QPPL |  Email | HỎI ĐÁP | Góp ý | Liên hệ |

TRANG CHỦ

  Xuất bản phẩm

 Tạp chí TCĐLCL
 Thông tin phục vụ DN
 Bản tin Năng suất

  Họat động quản lý

 Tiêu chuẩn hoá
 Công nhận
 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
 Hoạt động công bố
 Thử nghiệm
 Quản lý chất lượng
 Năng suất chất lượng
 Hợp tác và Hội nhập
 Ðào tạo và huấn luyện
 Chứng nhận
 Chuyển giao công nghệ
 Hỗ trợ DN nhỏ và vừa
 Thanh tra Tổng cục
 Quản lý Đo lường
 TBT Việt nam
 Mã số mã vạch

  Liên kết website

 Tổ chức nước ngoài và quốc tế
 Các Website của Việt Nam

  Thủ tục hành chính

 Thủ tục hành chính lĩnh vực TCĐLCL

  Sơ đồ website

Tra cứu văn bản QPPL lĩnh vực TCĐLCL

Tra cứu và đặt mua tiêu chuẩn

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH,...

 

Danh bạ doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 Thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ
BÁO ĐIỆN TỬ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

TIN NỔI BẬT TIN MỚI NHẬN
  

Sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Ngày 15/10/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 1:2009/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn

Thực hiện Quyết định số 25 KH/ĐTNB ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thí điểm kéo dài nhiệm kỳ Đại hội. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, chiều ngày 10/11/2014 Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng cục đã tổ chức“Hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn” tại trụ sở Tổng cục.

Ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam về Đồng hồ xăng dầu và đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 29/10/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 2039/QĐ-TĐC về ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam, ký hiệu ĐLVN 22: 2014 ( Đồng hồ xăng dầu và đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng. Quy trình kiểm định).

 Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2014 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 12 năm 2014 - 24/11/2014 

 Hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn - 11/11/2014 

 Ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam về Đồng hồ xăng dầu và đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng - 10/11/2014 

 Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 15/7/2014 - 10/11/2014 

 Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 5/11/2014) - 10/11/2014 

 Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 6/11/2014) - 10/11/2014 


 


 VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM  

 

 DOANH NGHIỆP MBH ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐẠT QCVN 2:2008/BKHCN 

TRANG THÔNG TIN KỶ NIỆM 50 NAM NGÀNH TCÐLCL CHUYÊN MỤC HỎI ÐÁP CÁC VẤN ÐỀ LIÊN QUAN ÐẾN HOẠT ÐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM MÔ TÔ - XE MÁY Quy chu?n và hu?ng d?n th?c hi?n

TRA CỨU VĂN BẢN QPPL VÀ TIÊU CHUẨN TCVN, ISO, IEC, BS, ASTM,...

 TIN TỔNG HỢP  ::  

 

       

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 5/11/2014)
Cập nhật: 10/11/2014

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 5/11/2014)...

Các tin khác... 

 Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 5/11/2014)- 10/11/2014
 Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 6/11/2014)- 10/11/2014
 Giải bóng bàn - cầu lông – kéo co năm 2014- 27/10/2014
 Công đoàn Tổng cục tổ chức Giải Thi đấu thể thao kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô- 20/10/2014

 TIN PHÁP CHẾ  ::  

 

       

Ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam về Đồng hồ xăng dầu và đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng
Cập nhật: 11/11/2014

Ngày 29/10/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 2039/QĐ-TĐC về ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam, ký hiệu ĐLVN 22: 2014 ( Đồng hồ xăng dầu và đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng. Quy trình kiểm định).

Các tin khác... 

 Ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam về Đồng hồ xăng dầu và đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng- 11/11/2014
 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước- 31/10/2014
 Vi phạm ứng dụng khoa học công nghệ, phạt đến 30 triệu đồng- 28/10/2014
 Doanh nghiệp được trích đến 10% thu nhập lập quỹ phát triển KHCN- 28/10/2014

 TIN HỘI NGHỊ - HỘI THẢO  ::  

 

       

Hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn
Cập nhật: 21/11/2014

Thực hiện Quyết định số 25 KH/ĐTNB ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thí điểm kéo dài nhiệm kỳ Đại hội. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, chiều ngày 10/11/2014 Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng cục đã tổ chức“Hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn” tại trụ sở Tổng cục.

Các tin khác... 

 Hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn- 21/11/2014
 Tọa đàm về hoạt động trong lĩnh vực TCĐLCL với các tỉnh, thành phố - 29/10/2014
 Hội thảo về văn hóa ứng xử và giao tiếp cho phụ nữ Tổng cục - 20/10/2014
 Lễ kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10- 20/10/2014

 TIN TỪ WEBSITE CHI CỤC  ::  

 

       

Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2014 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 12 năm 2014
Cập nhật: 24/11/2014

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp đã có Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2014 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 12 năm 2014...

Các tin khác... 

 Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2014 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 12 năm 2014- 24/11/2014
 Hưng Yên- Báo cáo kết quả hoạt động TCĐLCL tháng 10/2014- 22/10/2014
 Hưng Yên - Báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2014- 19/09/2014
 Bắc Giang- Hoạt động xây dựng và áp dụng và triển khai theo Kế hoạch số 1787/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang- 17/09/2014

Tìm kiếm

Thành viên

Tên đ.ký:
M.khẩu:
Ghi nhớ tôi
[Hướng dẫn]

 DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 2014

 


 SMEDEC 1- Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2014

SMEDEC 1- Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2014

Thông tư 26/2014/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức 2015 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Kết quả tuyển chọn (bổ sung) tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Dự án“Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712

Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2014

Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

 

 


 

BẠN CẦN BIẾT

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 15/7/2014) 

Danh sách giấy chứng nhận đối với MBH cho người đi mô tô, xe máy của DN sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy (cập nhật đến ngày 15/9/2014)

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự  phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/9/2014) 

Danh sách tổ chức công nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động công nhận theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 (  cập nhật đến ngày 5/8/2014)

Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng)  theo quy định tại Thông tư  số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 5/9/2014)

Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 15/8/2014)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư 10/2011/TT-BKHCN  (cập nhật đến ngày 5/11/2014) 

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp QCVN 8:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/9/2013) 

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em  phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/3/2013) 

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và  Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN  của Bộ KHCN  (cập nhật đến ngày 6/11/2014) 

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông   phù hợp QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 6/6/2014) 

Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"  

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 15/7/2014) 

Mô hình khung HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương 

Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp QCVN 2: 2008/BKHCN (cập nhật đến ngày 1/11/2013)

Danh sách các doanh nghiệp sản xuất,nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 28/6/2013)

 

Thành viên

Bài viết

Thông tin giới thiệu Doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia

Công nghệ mã số mã vạch

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở địa phương - rào cản và những vấn đề

Đơn vị bảo trợ thông tin

 
 

 

Liên kết

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế

Uỷ ban kỹ thuật điện Quốc tế

 

© 1998-2011 - Bản quyền thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Đt: 04-37563900 - Fax: 04-38361556 - Email: tttt@tcvn.gov.vn